آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌‌ در QNAP

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌‌ در QNAP شاملQTS  نسخه 5.1.x و نسخه 4.5.x، QuTS hero نسخه h5.1.x و نسخه h4.5.x، QuTScloud  نسخه c5.x و myQNAPcloud  نسخه 1.0.x امکان احراز هویت نامناسب در چندین نسخه سیستم‌عامل QNAP و به خطر انداختن امنیت سیستم از طریق شبکه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21899 9.8 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-09  

 

 

administrator

نظر دهید