آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در GitLab

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در GitLab، شامل GitLab CE/EE همه نسخه‌های 16.0 قبل از 16.6.6، 16.7 قبل از 16.7.4 و 16.8 قبل از 16.8.1، امکان نوشتن فایل‌ها در مکان‌های دلخواه در سرور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0402 9.9 نامشخص https://about.gitlab.com/releases/2024/01/25/critical-security-release-gitlab-16-8-1-released/  

 

administrator

نظر دهید