آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Checkpoint

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Checkpoint شامل Security Gateway نسخه‌های R81, R80, R77, R75 امکان تزریق دستورات مخرب در برنامه‌های وب سمت سرویس‌گیرنده ( تزریق تمپلیت در سمت client (CSTI)) و اجرای کد دلخواه را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE- 9.8 نامشخص https://advisories.checkpoint.com/defense/advisories/public/202

4/cpai-2024-0034.html

 

 

 

administrator

نظر دهید