آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Canon

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Canon قسمت شناسه فرآیند درخواست WSD probe چاپگرهای چند منظوره اداری کوچک (Small Office Multifunction Printers) و چاپگرهای لیزری (Laser Printers) شامل Color imageCLASS/imageCLASS/i-SENSYS/Satera LBP660C/620C Series, Color imageCLASS X LBP1127C, C1127P firmware نسخه 12.07 و قبل‌تر، Color imageCLASS/imageCLASS/i-SENSYS/Satera LBP670C Series, Color imageCLASS X LBP1333C, C1333P firmware  نسخه 03.09 و قبل‌تر، Color imageCLASS/imageCLASS/i-SENSYS/Satera MF740C/640C Series, Color imageCLASS X MF1127C, C1127i/iF firmware نسخه 12.07 و قبل‌تر و Color imageCLASS/imageCLASS/i-SENSYS/Satera MF750C Series, Color imageCLASS X MF1333C, C1333i/iF firmware نسخه 03.09 و قبل‌تر به‌دلیل سرریز بافر امکان اجرای کد دلخواه یا انکار سرویس (عدم پاسخگویی محصول در شبکه) در صورت عدم استفاده از مسیریاب (سیمی یا Wi-Fi) و اتصال مستقیم به اینترنت را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2184 9.8 نامشخص https://psirt.canon/advisory-information/cp2024-002  

 

 

administrator

نظر دهید