آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌‌‌‌ در JetBrains

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌‌‌‌ در JetBrains شامل JetBrains TeamCity نسخه قبل از 2023.11.3 امکان دور زدن احراز هویت که منجر به اجرای کد از راه دور (RCE) می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23917 9.8 نامشخص https://www.jetbrains.com/privacy-security/issues-fixed  

 

 

administrator

نظر دهید