آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Node.js، شامل کتابخانه xml-crypto نسخه 4.0.0، libxmljs و libxmljs2 امکان انکار سرویس، اجرای کد از راه دور و جعل تأیید امضا با اصلاح سند XML و جایگزینی امضای موجود با امضای تولید شده با کلید خصوصی مخرب و با پیوست کردن گواهینامه کلید خصوصی به عنصر /KeyInfo را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-32962   نامشخص https://github.com/node-saml/xml-crypto/commit/21201723d2ca9bc11288f62cf72552b7d659b000 10.0
CVE-2024-34391   نامشخص https://github.com/libxmljs/libxmljs/issues/645 8.1
CVE-2024-34392   نامشخص https://github.com/libxmljs/libxmljs/issues/646 8.1
CVE-2024-34393   نامشخص https://github.com/marudor/libxmljs2/issues/204 8.1
CVE-2024-34394   نامشخص https://github.com/marudor/libxmljs2/issues/205 8.1

 

administrator

نظر دهید