آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Zyxel

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Zyxel شامل Zyxel NAS326 firmware نسخه‌های V5.21(AAZF.15)C0و NAS542 firmware نسخه‌های V5.21(ABAG.12)C0   امکان اجرای دستورات سیستم عامل با ارسال یک پارامتر جستجوی دستکاری شده متصل به URL رابط مدیریت وب دستگاه آسیب دیده را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-5372 7.2 نامشخص https://www.zyxel.com/global/en/support/security-advisories/zyxel-security-advisory-for-post-authentication-command-injection-vulnerability-in-nas-products-01-30-2024  

 

 

administrator

نظر دهید