آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه Podlove Subscribe button نسخه 1.3.10 امکان تزریق SQL را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1118 8.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/f234f05f-e377-4e89-81e1-f47ff44eebc5?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید