آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress  شامل افزونه WP Register Profile With Shortcode تا نسخه 3.5.9 امکان CSRF و بازنشانی رمزعبور کاربر را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-5448 8.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/ca564941-4780-4da2-b937-c9bd45966d81?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید