آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه Essential Addons for Elementor تا نسخه 5.9.13 امکان تزریق شی PHP از طریق error_resetpassword که منجر به حذف فایل‌های دلخواه، بازیابی داده‌های حساس و یا اجرای کد می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3018 8.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/342049e5-834e-4867-8174-01ca7bb0caa2?source=cve  

 


administrator

نظر دهید