آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress، شامل افزونهMetagauss EventPrime  نسخه تا 3.3.9، به دلیل مجوز از دست رفته امکان کنترل دسترسی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24832   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/eventprime-event-calendar-management/wordpress-eventprime-plugin-3-3-9-broken-access-control-vulnerability?_s_id=cve 8.2

 

 

administrator

نظر دهید