آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress، شامل افزونهBuddyPress WooCommerce My Account Integration  همه نسخه ها تا، و از جمله، 3.4.20، به دلیل تزریق یک شی PHP  امکان حذف فایل های دلخواه، بازیابی داده های حساس و اجرای کد را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2025   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/78da9e79-399e-43e3-ac27-a162861cae71?source=cve 8.8

 

 

administrator

نظر دهید