آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه File Manager نسخه 7.2.4 و قبل‌تر امکانCSRF که منجر به RCE و گنجاندن فایلJS  محلی (Local JS File Inclusion) می‌شود، را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1538 8.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/57cc15a6-2cf5-481f-bb81-ada48aa74009?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید