آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress، شامل افزونهHUSKY – Products Filter  برای  WooCommerce Professional نسخه های تا، و از جمله، 1.3.5.2، امکان استخراج اطلاعات حساس از پایگاه داده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1795   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/fff8dfbc-fd59-47db-85bb-de2a7c6a9a5f?source=cve 8.8

 

 

administrator

نظر دهید