آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Wireshark

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Wireshark نسخه‌های 4.0.0 تا 4.0.10 و 3.6.0 تا 3.6.18 به‌دلیل خراب شدن پارس کننده فایل NetScreen امکان انکار سرویس از طریق فایل ضبط شده (و دستکاری شده) و اجرای کد از راه دور و سرریز بافر مبتنی بر هیپ را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6175 7.8 نامشخص https://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2023-29.html  

 

 

administrator

نظر دهید