آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Wireshark

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Wireshark نسخه 4.2.0 تا 4.0.3 و 4.0.0 تا 4.0.13 به‌دلیل خراب شدن T.38 dissector امکان انکار سرویس از طریق تزریق بسته یا فایل ضبط شده دستکاری شده (crafted capture file) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2955 7.8 نامشخص https://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2024-06.html  

 

 

administrator

نظر دهید