آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در VMware

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در VMware  شامل Spring Framework نسخه‌های 6.0.15 و 6.1.2، امکان انکار سرویس (DoS) از طریق ارائه و ارسال درخواست‌های HTTP  مخرب و ساختگی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22233 7.5 نامشخص https://spring.io/security/cve-2024-22233  

 

 

administrator

نظر دهید