آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در VMware

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در VMware شامل VMware Avi Load Balancer امکان ارتقا سطح دسترسی و ایجاد، اصلاح، اجرا و حذف فایل‌ها با دسترسی مدیر به‌عنوان کاربر ریشه (root) در سیستم میزبان را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22264 7.2 نامشخص https://support.broadcom.com/web/ecx/support-content-notification/-/external/content/SecurityAdvisories/0/24219  

 

 

administrator

نظر دهید