آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در VMware

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در VMware شامل Spring Security نسخه‌های x.6.1 قبل از 6.1.7 و نسخه‌های x.6.2 قبل از 6.2.2 امکان کنترل دسترسی نامناسب زمانی که برنامه مستقیما از روش AuthenticationTrustResolver.isFullyAuthenticated(Authentication)  استفاده می‌کند، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22234 7.4 نامشخص https://spring.io/security/cve-2024-22234  

 

 

administrator

نظر دهید