آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در VMware

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در VMware شامل Aria Operations for Networks نسخه 6.12 و x.6 امکان ارتقا سطح دسترسی محلی و بدست آوردن دسترسی ریشه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22237 7.8 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0002.html  

 

 

administrator

نظر دهید