آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در TP-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در TP-Link شامل TP-Link JetStream Smart Switch TL-SG2210P 5.0 Build 20211201 امکان ارتقا سطح دسترسی از طریق تغییر مقادیر “tid” و “usrlvl” در درخواست‌هایGET  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-43318 7.3 نامشخص https://github.com/str2ver/CVE-2023-43318/tree/main  

 

 

administrator

نظر دهید