آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در TeamViewer

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در TeamViewer، شامل TeamViewer Remote Client نسخه قبل از 15.51.5، به دلیل تنظیم اولیه نامناسب تنظیمات پیش‌فرض امکان افزایش امتیاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0819 7.3 نامشخص https://www.teamviewer.com/en/trust-center/security-bulletins/tv-2024-1001/  

 

 

administrator

نظر دهید