آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Splunk

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Splunk شامل Splunk Add-on Builder نسخه‌های قبل 4.1.4 امکان افشای اطلاعات حساس فایل‌های لاگ داخلی را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-46230 8.2 نامشخص https://advisory.splunk.com/advisories/SVD-2024-0111  

 

 

administrator

نظر دهید