آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در SonicWall

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در SonicWall شامل ویژگی SonicWall SonicOS SSL-VPN برای firmware نسخهSonicOS 7.1.1-7040  امکان دور زدن احرازهویت را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22394 8.6 نامشخص https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2024-0003  

 

 

administrator

نظر دهید