آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در Samsung

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در Samsung شاملSamsung Magician PC Software  نسخه 8.0.0 (برای ویندوز) به‌دلیل مجوزهای نادرست پیکربندی در لوله ‌نامگذاری‌شده (named pipe) امکان خواندن داده‌ با سطح دسترسی بالا را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23769 نامشخص https://semiconductor.samsung.com/support/quality-support/product-security-updates 7.3

 

 

administrator

نظر دهید