آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Redhat

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Redhat شامل JwtValidator.resolvePublicKey در JBoss EAP امکان SSRF را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1233 7.3 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-1233  

 

 

administrator

نظر دهید