آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Openssl

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Openssl شامل pkcs11-provider به‌دلیل نقص امنیتی شبیه Bleichenbacher امکان حمله کانال جانبی (side-channel) در رمزگشایی PKCS#1 1.5 را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6258 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2251062 8.1

 

 

administrator

نظر دهید