آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Mozilla

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Mozilla شامل Thunderbird  نسخه قبل از 115.8.1 امکان نشت موضوعات ایمیل رمزگذاری شده به مکالمات دیگر (قرار گرفتن در اختیار شخص ثالث) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1936 7.3 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-11/  

 

 

administrator

نظر دهید