آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Microsoft

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Microsoft، شامل .NET، امکان افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-29059 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29059  

 

 

administrator

نظر دهید