آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Microsoft

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Microsoft، شامل Microsoft Edge (Chromium-based)، امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21399 8.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21399  

 

 

administrator

نظر دهید