آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Linux شامل ماژول Linux Kernel Bluetooth CMTP به‌دلیل وجود نقص در ماژول CMTP  امکان Double Free و ارتقا سطح دسترسی در نصب‌های آسیب‌دیده هسته لینوکس را برای مهاجم فراهم می‌سازد. یک مهاجم می‌تواند از این آسیب‌پذیری برای ارتقا سطح دسترسی و اجرای کد در زمینه هسته (kernel) استفاده کند.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-34981 7.5 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-1223/  

 

 

administrator

نظر دهید