آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Linux شامل Linux Kernel به‌دلیل وجود شرط مسابقه (race condition) امکان اجرای کد دلخواه توسط ارسال بسته تبلیغاتی مسیریاب ICMPv6 را برای مهاجم احراز هویت نشده در شبکه محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6200 7.5 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2250377  

 

 

administrator

نظر دهید