آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Juniper

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Juniper، شامل J-Web از Juniper Networks Junos OS در سری SRX و سری EX، همه نسخه‌های قبل از 20.4R3-S10، * 21.2 نسخه‌های قبل از21.2R3-S8 ، * 21.4 نسخه‌های قبل از 21.4R3-S6،* 22.1  نسخه‌های قبل از 22.1R3-S5،  * 22.2نسخه‌های قبل از 22.2R3-S3، * 22.3 نسخه‌های قبل از 22.3R3-S2، * 22.4 نسخه‌های قبل از 22.4R3-S1، * 23.2 نسخه‌های قبل از 23.2R2، * 23.4 نسخه‌های قبل از  23.4R2امکان اجرای دستورات و XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21620 8.8 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA76390  

 

 

administrator

نظر دهید