آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Joomla

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Joomla، شامل mail address outputs نسخه‌های 4.4.2-4.0.0 و  5.0.2-5.0.0 امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21725 7.8 نامشخص https://developer.joomla.org/security-centre/928-20240204-core-xss-in-mail-address-outputs.html  

 

 

administrator

نظر دهید