آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در IBM شامل IBM Common Cryptographic Architecture (CCA)  نسخه 7.0.0 تا 7.5.36 به دلیل مدیریت نادرست داده‌ها امکان انکار سرویس برای انواع خاصی از عملیات AES را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-47150 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7145168  

 

 

administrator

نظر دهید