آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM Connect:Express برای UNIX  نسخه 1.5.0 به‌دلیل سرریز بافر امکان انکار سرویس از طریق رابط کاربری مرورگر را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-32331 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7011443  

 

 

administrator

نظر دهید