آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM، شامل IBM AIX نسخه 7.3 و VIOS نسخه 4.1، امکان اجرای دستورات دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25021 8.4 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7122628  

 

 

administrator

نظر دهید