آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در IBM شاملIBM Storage Defender – Resiliency Service  نسخه 2.0 به‌دلیل رمزنگاری نشدن اطلاعات محرمانه درKubernetes  بطور پیش‌فرض امکان ارتقا سطح دسترسی و انجام اقدامات غیرمجاز پس از به‌دست آوردن داده‌های رمزنگاری ‌شده از طریق کلید متن واضح (clear text) ذخیره‌سازی شده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50957 8.0 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7115261  

 

 

administrator

نظر دهید