آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM Planning Analytics Local نسخه 2.0 به‌دلیل اعتبارسنجی نامناسب پسوندهای فایل امکان بارگذاری فایل‌های دلخواه که منجر به اجرای کد دلخواه می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-42017 8.0 9.8 https://www.ibm.com/support/pages/node/7096528  

 

 

administrator

نظر دهید