آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در IBM شامل IBM DB2  برای ویندوز (شامل سرور اتصال DB2) نسخه‌های 10.5، 11.1 و 11.5 امکان ارتقا سطح دسترسی به سطح SYSTEM با استفاده از عملکرد تعمیر  MSI (MSI repair functionality) را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-47145 8.4 7.8 https://www.ibm.com/support/pages/node/7105500  

 

 

administrator

نظر دهید