آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM شامل اجرای سوکت دیتاگرام دامنه یونیکس  IBM AIXنسخه‌های AIX 7.2 و 7.3، VIOS 3.1 و VIOS 4.1 امکان افشا و در معرض دید قرار گرفتن برنامه‌هایی که از سوکت‌های دیتاگرام دامنه یونیکس با عملیات SO_PEERID استفاده می‌کنند و منجر به ارتقا سطح دسترسی می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27273 8.1 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7150297  

 

 

administrator

نظر دهید