آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM Aspera Orchestrator تا نسخه 4.0.1 امکان تزریق و اجرای دستورات دلخواه با ارسال درخواست طراحی شده خاص (درخواست مخرب) بر روی سیستم‌ را برای مهاجم احراز هویت شده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-37407 8.8 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7150117  

 

 

administrator

نظر دهید