آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM، شامل IBM MQ نسخه‌های 9.2 LTS، 9.3 LTS و 9.3 CD Internet Pass-Thru با ارسال درخواست‌های HTTP که تمام منابع موجود را مصرف می‌کند، امکان انکار سرویس را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25015 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7149583  

 

 

administrator

نظر دهید