آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM i نسخه‌های 7.2، 7.3، 7.4، 7.5 و IBM Rational Development Studio برای i نسخه‌های 7.2، 7.3، 7.4 و 7.5 در زیرساخت شبکه و کامپایلر به‌دلیل فراخوانی کتابخانه غیرمجاز امکان ارتقا سطح دسترسی و اجرای کد (کد کنترل شده توسط کاربر) با سطح دسترسی مدیر (administrator) را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25050 8.4 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7149672  

 

 

administrator

نظر دهید