آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM Aspera Faspex نسخه 5.0.0 تا 5.0.7 امکان ارتقا سطح دسترسی به‌دلیل فضای ذخیره‌سازی اعتبارنامه (credential) ناامن را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-37400 7.8 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7148631  

 

 

administrator

نظر دهید