آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Huawei

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Huawei شامل ماژول AccountManager (در EMUI نسخه 13.0.0) امکان تزریق فرمان را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30414 7.8 نامشخص https://consumer.huawei.com/en/support/bulletin/2024/4  

 

 

administrator

نظر دهید