آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در HP

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در HP شامل رایانه‌های شخصی  HP Workstationامکان ارتقا سطح دسترسی، اجرای کد دلخواه و انکار سرویس را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6138 7.9 نامشخص https://support.hp.com/us-en/document/ish_10167884-10167908-16/hpsbhf03915  

 

 

administrator

نظر دهید