آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در HP

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در HP شامل HP software packages (SoftPaqs) امکان اجرای کد دلخواه زمانی‌که فایل پیکربندی SoftPaq  پس از استخراج اصلاح (modified) شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28893 7.7 نامشخص https://support.hp.com/us-en/document/ish_10502451-10502508-16/hpsbhf03931  

 

 

administrator

نظر دهید