آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در HP

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در HP شامل دستگاه‌های CCX در firmware builds نسخه 8.0.2.3267 تا 8.1.3.1301 به‌دلیل کنترل دسترسی نامناسب و محدود نکردن دسترسی غیرمجاز به منابع امکان ارتقا سطح دسترسی و افشای اطلاعات را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3281 8.8 نامشخص https://support.hp.com/us-en/document/ish_10388650-10388701-16/hpsbpy03929  

 

 

administrator

نظر دهید