آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در HP

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در HP شامل سیستم BIOS برخی از محصولات رایانه شخصی HP  امکان دستکاری حافظه، ارتقا سطح دسترسی، اجرای کد ، انکار سرویس و افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-5410 7.1 نامشخص https://support.hp.com/us-en/document/ish_10290255-10290279-16/hpsbhf03924  

 

administrator

نظر دهید